O osadním výboru

Osadní výbor je podle Zákona o obcích 128/2000 Sb. zřízen jako poradní a iniciační orgán zastupitelstva města.

Výbor je oprávněn:

– předkládat vedení města návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce

– vyjadřovat se k návrhům předkládaným vedení města

– vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany orgánům obce

Zastupitelstvo SML, na svém zasedání z 25. 11. 2021, na základě žádosti, zřídilo Osadní výbor Jeřáb – za nádražím.