Bojujeme za chodník v ulici Uralská

Jeřáb v oblasti za nádražím disponuje minimální občanskou vybaveností a proto je propojení s Františkovem zásadní. Na Františkov se chodí za nákupem, k lékařům a do škol a školek. Na Jeřáb z Františkova za hezkými procházkami. Bohužel prostupnost územím je pro pěší problematická. Spojení čtvrtí na západní straně tvoří ulice Uralská, kterou vzhledem k extrémnímu dopravnímu zatížení a absenci chodníku, není možné pěšky bezpečně projít. A tohle jsme se rozhodli změnit. Dnes jsme se proto sešli s náměstky Jiřím Šolcem a Jiřím Janďourkem, abychom projednali jednu z variant dokončení chodníku v ulici Uralská. Dostali jsme slib, že v lednu se na tom začne dělat. Jednotlivé kroky si budeme hlídat.