Pošta ruší pobočky i v naší čtvrti

Oblast za nádražím bude bez pošty… Ty modré body na mapce jsou pošty v ulici Vojanova a 28. října, které mají být rozhodnutím vedení pošty, potažmo ministerstvem vnitra, zrušeny. Toto rozhodnutí jde zcela proti myšlence města krátkých vzdáleností, kdy je vše pro potřebné pro obyvatele v dochozí vzdálenosti. Důsledkem zrušení poboček bude snížení komfortu obyvatel a zvýšení dopravní zátěže. Už nyní byly na poštách fronty, co se tam bude dít teď, nechceme domýšlet. Předseda osadního výboru Jeřáb – za nádražím, Jindřich Gubiš, se ihned spojil s hejtmanem Martinem Půtou, senátorem Canovem a primátorem Jaroslavem Zámečníkem, aby ve věci našich pošt „za nádražím“ vyvinuli maximální úsilí a aby byla zachována v nejhorším případě alespoň jedna pobočka.