Návštěva

Liberečtí radní v čele s primátorem Jaroslavem Zámečníkem navštívili Jeřáb, kde se setkali se zástupci osadního výboru Jeřáb a Františkov. Za Jeřáb jsme diskutovali plánovaný chodník v Uralské ulici, ostřejší připomínky byly z naší strany k záměru stavby sportovní haly na místě bývalého baseballového hřiště, zejména k enormnímu nárůstu dopravy. Společným cílem osadních výborů je, aby zásadní záměry, které ovlivní život v našich čtvrtích, byly nejprve projednány s místními. Aby se nestávalo to, co je dnes běžnou praxí, že o zásadních věcech se dozvíme až týden před zasedáním zastupitelstva města.