Chystáte se rekonstruovat svoji nemovitost? Dělejte to citlivě a zažádejte si o podporu z Fondu pro obnovu MPZ a MZIP

V roce 2021 předložil předseda osadního výboru Jindřich Gubiš návrh na rozšíření Městské zóny intenzivní péče (MZIP) o oblast Jeřábu. Od roku 2022 tak mohou místní žádat od města finanční příspěvek na citlivé rekonstrukce svých nemovitostí, stejně tak jako například obyvatelé Liebiegova městečka. K tomuto účelu je zřízený fond, jehož program byl právě vyhlášen. Termín pro podání žádostí je stanoven v rozmezí 1. 5. 2023 – 1. 8. 2023.

https://www.liberec.cz/…/fond-pro-obnovu-mpz-mzip.html