Nové kontejnery pro tříděný odpad

Oblast Jeřábu – za nádražím, má z celoměstského pohledu nejmenší koncentraci míst pro sběr tříděného odpadu. My ale chceme, aby měl každý občan nádoby v docházkové vzdálenosti. Ve spolupráci s Odborem ekologie a veřejného prostoru jsme na tom začali pracovat. Nyní přibylo jedno stání v ulici Krušnohorská.