Hlasování o projektech, které se ucházejí o podporu z participativního rozpočtu města

Dneškem začalo hlasování o projektech, které se ucházejí o podporu z participativního rozpočtu města. Konkrétně naší čtvrti se týká projekt č. 1, jehož požadavkem je snížení rychlosti v ulici Americká na 30km/h a dále projekt č. 24, dokončení chodníku v ulici Uralská aby došlo k bezpečnému propojení čtvrtí Jeřáb a Františkov pro pěší. Hlasovat můžete do 30. června.

https://www.munipolis.cz/app/anketa/otazky/AJ2NEMa9