Žádosti o podporu z Fondu pro obnovu MPZ a MZIP

Je Vaše nemovitost součástí Městské zóny intenzivní péče? Chystáte se rekonstruovat? Pokud ano, můžete do 1. 8. 2022 podávat žádosti o podporu z Fondu pro obnovu MPZ a MZIP.

Část Jeřábu patří do nově vzniklé Městské zóny intenzivní péče (MZIP), stejně jako například ulice Volgogradská, nebo Liebiegovo městečko. Je tomu tak proto, že čtvrť, konkrétně ta její část, která je charakterizovaná jako zahradní městečko, je z pohledu architektury a urbanismu velmi hodnotná a byla by veliká škoda, kdyby se necitlivými rekonstrukcemi její unikátnost vytrácela. Citlivé rekonstrukce si většinou žádají vyšší náklady na provedení a proto vznikl fond, ze kterého si ti, kdo mají zájem, mohou zažádat o dotaci, která jim částečně pokryje náklady.

https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/kancelar-architektury-mesta/aktuality/liberec-podpori-citlivou-obnovu-nemovitosti.html

https://www.liberec.cz/cz/obcan/granty-dotace/fondy-mesta/fond-pro-obnovu-mpz-mzip.html